ZOWELL.jpg

מלגזות חשמליות

מלגזות לעבודה במעברים צרים עבור מרכזים לוגיסטיים ומחסנים.

יש מלגזות מסוג של נהיגה עצמית וכן דגמים חכמים הנשלטים על ידי פס חשמלי.

עיצוב ובניית האתר - ביזנס טיים בע"ם