ZOWELL.jpg

מלגזות חשמליות

מלגזה חשמליות למעברים צרים.jpg
מלגזה חשמליות למעברים צרים3.jpg
2מלגזה חשמליות למעברים צרים.jpg

מלגזות לעבודה במעברים צרים עבור מרכזים לוגיסטיים ומחסנים.

יש מלגזות מסוג של נהיגה עצמית וכן דגמים חכמים הנשלטים על ידי פס חשמלי.